Web
Analytics Made Easy - StatCounter Web
Analytics


Katılım Bankası Nedir?

Katılım Bankası Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi katılım bankacılığı kar ve zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık türüdür. Faizsizlik prensiplerine uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini uygulayan, kar ve zarara katılma esasına göre tasarruf sahiplerinden fon toplayıp, bu fonun ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle kullanılmasını sağlayan bankacılık modelidir. Katılım bankaları fonları topladıktan sonra faizsiz bankacılık prensibiyle ticaret ve sanayi alanlarında değerlendirerek oluşan kar ve zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar. Fonlar TL, USD ve EURO bazında vadeli hesaplarda toplanırlar.

Katılım Bankasının Kredi Farkı

Faizsizlik prensibini esas alan katılım bankacılığı kredi talep eden kişilere anaparayı ödemek yerine, kişinin ihtiyaç duyduğu malı satıcıdan peşin olarak aldıktan sonra kişiye vadeli olarak satarak, kiralayarak veya iş sahibiyle proje bazında ortaklık oluşturarak leasing uygular. Klasik bankalar müşterilerinden en başta belirlenen faiz oranı tutarında para toplarken katılım bankalarında toplanan fonların sahiplerine bir gelir taahhüdünde bulunulmaz ve anaparanın dahi garantisi verilmez. Klasik bankalardan diğer bir farkı ise nakit kredi sistemi olmaması ve sadece gerçek ekonomik faaliyetlerin, mal alım satımı, kayıtlı ve faturalı işlemlerin finanse edilmesidir.

Katılım Bankalarının Verdiği Hizmetler

Katılım bankaları diğer ticari bankalardan farklı bir şekilde getiri sağlamak dışında özel cari hesaplar, teminat mektubu verme, akreditif açılmasını sağlamak, çek karnesi verilmesi, çek ve senetlerin tahsil edilmesi, ihracat akreditiflerin ihbar ve teyit edilmesi, döviz alım ve satım işlemleri ile yurt içi ve yurt dışı havale ve transfer işlemleri, fatura tahsilatları, ATM, internet bankacılığı gibi hizmetleri sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 


, , , ,