Web
Analytics


Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir Mi?

Kredi Borcu Olan Biri Kefil Olabilir Mi?

Kredi puanı yeterli olan banka müşterileri; düzenli gelirleri doğrultusunda kredi kullanabilir. Kredi puanında sınır; kredi başvurusu yapılan bankaya göre değişiklik gösterebilir. Kredi puanı sınırda ya da yetersiz olarak değerlendirilen durumlarda; kredi kullandırmak banka inisiyatifindedir. Böyle durumlarda, bankaların maaş müşterisi olmak; bankalara ait bankacılık ürünlerinin düzenli ödenmesi gibi hususlar, kredinin olumlu sonuçlanmasına neden olabilir. Bankalar; kredi puanı konusunda risk gördükleri takdirde; müşterilerinden kefil talep edebilir. Bu gibi durumlarda; kefil gösterilen kişinin, finansal işlem yapmasında herhangi bir sorun olmaması gerekir. Banka müşterisinin kefil gösterdiği kişi, bankalar nezdinde; kredinin ödenmemesi durumunda, borcu ödeyebilecek kişi olarak değerlendirilir. Bu nedenle; kredi borcu olan birinin kefilliği, istisnai durumlar hariç kabul edilmez.

Kefillikte İstisnai Durumlar

Kredi puanı ve düzenli geliri kefil olmak için yeterli olmayan kişiler; sahip oldukları taşınmazlar üzerine ipotek koydurarak, kefil olabilirler. Kredinin ödenmemesi durumunda; banka taşınmazları icra yoluyla satarak, kredi tutarını yasal yollarla tahsil edebilir. Kefilin taşınmazları üzerine ipotek koymak; bankaların riskini azalttığı için sigorta olarak değerlendirilebilir.

Kefillik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bankalar kefil talep ettikleri kredi dosyalarında; kefillerin kredibilitesinin (kredi puanı) yeterli olmasını ararlar. Kredibilite; kefilin ödeme performansına göre belirlenir. Bankalar için kefil ya da krediye başvuran müşterinin; ödeme aşamasında birbirlerinden farkları yoktur. Sadece borca karşı sorumluluk sırası vardır. Müşteri kredinin taksitlerini ödemediği takdirde; kefilin de kredi puanı düşebilir. Bu nedenle kefil olması talep edilen kişinin; kefillik hakkında bilgi sahibi olması gerekir.